Dịch vụ chuyển hàng đi Trung Quốc


Đăng ngày 2019-10-22 23:36:21

Đăng bởi admin

Vận chuyển đơn ký gửi là hình thức chuyển hộ hàng của quý khách về Việt Nam mà QKT không giao dịch mua với Nhà Cung Cấp

Điều kiện để được có đơn ký gửi như sau:

1. Số lượng 1 lần chuyển >=30kg

2. Hàng hóa quý khách chuyển không thuộc trong hàng quốc cấm

3. Hàng hóa không kiểm do vậy hàng về có lỗi gì QKT không chịu trách nhiệm